korona

   W przypadku znacznego uszkodzenia tkanek zęba, które nie nadaje się do odbudowy za pomocą tradycyjnych metod, rozwiązaniem może być zastosowanie koron protetycznych. Korony odtwarzają w całości zewnętrzne części zęba i są umocowane na stałe za pomocą cementów. Znajdują zastosowanie w przypadku złamań oraz rozległych przebarwień zęba, poprzez pokrycie zęba koroną można odtworzyć jego kształt i nadać mu odpowiedni kolor.

   Leczenie rozpoczyna się od oszlifowania zęba w celu nadania mu kształtu umożliwiającego nałożenie korony. Jeżeli ubytki tkanek zęba są bardzo duże, niezbędne jest często leczenie endodontyczne korzeni i wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego, który zapewni właściwe przenoszenie sił nacisku na korzeń i zapobiegnie złamaniu się zęba pod koroną.

 

W naszym gabinecie wykonujemy korony:

  • Licowane porcelaną na podbudowie z tlenku cerkonu (PFC - porcelain fused to ceramic) Zapewniają doskonały efekt estetyczny przy zachowanych najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Wewnątrz korony znajduje się rdzeń z tlenku cerkonu, pokryty z zewnątrz porcelaną. Tlenek cerkonu jest materiałem o doskonałej estetyce i biozgodności (nie powoduje uczuleń), dobrze izoluje tkanki zęba przed wpływem wysokich i niskich temperatur, a przede wszystkim cechuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, porównywalną ze stalą. Właściwości te umożliwiają zastosowanie go do wykonania koron i mostów w dowolnym odcinku, również bocznym. Prace te projektowane są komputerowo i produkowane za pomocą cyfrowo sterowanych obrabiarek (system CEREC).
  • Licowane porcelaną na podbudowie z chromokobaltu lub złota (PFM - porcelain fused to metal) o dobrej estetyce i wytrzymałości, w kolorze dobieranym do zębów własnych pacjenta. To klasyczna technologia stosowana z powodzeniem od ponad 30 lat. Porcelana napalana jest na rdzeń z metalu, najczęściej chromokobaltu, co łączy dobrą estetykę z wysoką wytrzymałością mechaniczną. Do licowania używamy najwyższej jakości niemieckiej porcelany systemu Duceram Kiss. Zastosowanie złota zapewnia większą biozgodność z tkankami pacjenta oraz minimalizuje ryzyko powstania reakcji uczuleniowych na metal, lecz podnosi koszty.
  • Pełnocerkonowe (FZ - full zirconia) Korony tego typu wykonane są wyłącznie z cerkonu (są monolityczne), przez co gwarantują doskonałe parametry wytrzymałościowe. Brak licowania porcelaną powoduje, że nie występuje tu ryzyko pękania lub złamań brzegów lub guzków z ceramiki, nawet przy bardzo dużych obciążeniach. Z tego powodu zalecane są szczególnie dla pacjentów z bruksizmem (zgrzytających zębami) i w odcinkach o dużym mechanicznym obciążeniu. Wykonywanie tego typu prac jest możliwe dzięki wprowadzeniu w ostatnich latach na rynek nowych typów cerkonu o zwiększonej przezierności, które wyglądają podobnie do porcelany. Prace te wykonujemy z materiału Sirona inCoris TZI lub Sirona inCoris TZI C przy użyciu systemu CEREC.
  • Pełnometalowe (FM - full metal) Korony ze stopu chromowo-kobaltowego, tytanu lub złota, cechują się dużą wytrzymałością, lecz nie są estetyczne ze względu na metaliczny kolor, nadają się głównie do pokrycia zębów tylnych. Obecnie doskonałą alternatywą dla nich są korony pełnocerkonowe.
  • Pełnoceramiczne (FC - full ceramic) Korony tego typu wykonane są z samej porcelany. Największą zaletą jest doskonała estetyka, ponieważ nie zawierają żadnej podbudowy metalowej czy cerkonowej, która ma wpływ na przezierność i kolor. Nie są tak mocne jak korony na metalu czy cerkonie, dlatego doskonale nadają się na pojedyńcze korony i mosty do 3 punktów. Prace te wykonujemy z materiałów Ivoclar e.max i Vita Enamic.

   Korony protetyczne są rozwiązaniem trwałym i wygodnym dla pacjenta, długo zachowują dobrany kolor i nie ulegają tylko nieznacznemu starciu. Mogą być łączone w większe zespoły - tzw. korony zblokowane lub mosty protetyczne.