Zabieg implantacji polega na wykonaniu w kości niewielkiego otworu i zamocowaniu w nim implantu. Wykonujemy go w warunkach sterylnych, w znieczuleniu miejscowym. Nie jest konieczne stosowanie znieczulenia ogólnego, czyli usypianie pacjenta. Większość pacjentów określa zabieg jako mniej obciążający niż ekstrakcja (usunięcie) zęba. Wszczepiony implant po wgojeniu i zamontowaniu łącznika protetycznego posłuży jako "sztuczny korzeń" dla korony protetycznej lub mostu.

   Niektórzy pacjenci wyrażają obawy co do możliwego bólu po zabiegu - w większości sytuacji są to obawy bezpodstawne. Według relacji naszych pacjentów, osoby po zabiegach z użyciem 1-3 implantów ograniczają się do przyjęcia 1 tabletki środka przeciwbólowego lub nie biorą ich w ogóle.

   Wbrew potocznym opiniom implantacje są również bardzo przewidywalne i obarczone tylko niewielkim ryzykiem. Statystycznie po wykonanych w naszych gabinetach kilkuset zabiegach na przestrzeni ostatnich 6 lat odnotowujemy odsetek integracji implantów (przyrośnięcia kości do ich powierzchni) na poziomie: 97.2% dla systemu Osteoplant i powyżej 99% dla systemów Straumann i Friadent - jak widać sytuacje odrzucenia wszczepu są sporadyczne. Rzadko która metoda stosowana w stomatologii daje równie dobre rezultaty.

Umieszczenie implantu w kości Umieszczenie implantu w kości Wszczepiony implant i założona śruba zamykająca Wszczepiony implant i założona śruba zamykająca
1A. Umieszczenie implantu w kości 1B. Wszczepiony implant i założona śruba zamykająca

Dziękujemy dystrybutorom implantów Friadent, Osteoplant oraz Straumann za udostępnienie materiałów informacyjnych pomocnych przy tworzeniu stron implantologicznych naszego serwisu!