Implant Osteoplant Standard
Implant Osteoplant Standard

   Implant stomatologiczny jest wykonanym z tytanu "sztucznym korzeniem", który umieszczamy w kości pacjenta w miejscu po utraconym własnym korzeniu. Implantacja może odbywać się zarówno w świeży zębodół bezpośrednio po usunięciu zęba jak i w wygojoną kość w wiele miesięcy czy lat od ekstrakcji.

    Nowoczesne implanty swoim kształtem przypominają śrubę, która posiada odpowiednio przygotowaną część śródkostną, przezdziąsłową i naddziąsłową. Powierzchnia tytanu w części umieszczanej w kości, która odpowiada za umocowanie implantu, jest odpowiednio modyfikowana poprzez trawienie i napylanie, aby uzyskać jak najmocniejsze i jak najszybsze zrośnięcie się wszczepu z tkanką kostną. Po wgojeniu się implantu służy on jako umocowanie dla koron, mostów lub protez.

   Za pomocą implantów można uzupełnić większość braków w uzębieniu. Istotną różnicą w porównaniu do naturalnych zębów jest fakt, że nie zawsze liczba implantów musi być równa liczbie osadzonych na nich koron. Dla przykładu aby uzupełnić wszystkie zęby w szczęce wystarczy 6-8 implantów, a w żuchwie 4-6 implantów. Oto przykładowe sytuacje, w których możemy zastosować implanty:

Brak pojedyńczego zęba- odbudowa pojedyńczego zęba,
Brak wielu zębów- odbudowa wielu zębów,
Brak wszystkich zębów - odbudowa za pomocą protezy umocowanej na stałe- odbudowa wszystkich zębów - za pomocą protezy umocowanej na stałe,
Brak wszystkich zębów - odbudowa za pomocą protezy ruchomej umocowanej na zatrzaskach- odbudowa wszystkich zębów - za pomocą protezy ruchomej umocowanej na zatrzaskach.

   Korzyści płynące z zastosowania implantów są wielostronne:

  • w przypadku pojedyńczych lub kilkuzębowych braków w uzębieniu nie jest konieczne szlifowanie Państwa zębów własnych (często zupełnie zdrowych) w celu wykonania tradycyjnych koron i mostów,
  • w przypadku bezzębia możliwe jest wykonanie protez lub mostów umieszczonych na stałe w ustach pacjenta, przenoszących nacisk sił żucia w sposób naturalny, czyli do kości, a nie na dziąsła,
  • tradycyjne protezy mogą zostać ustabilizowane dzięki połączonym z implantami zatrzaskom lub magnesom, co bardzo podnosi komfort ich użytkowania, szczególnie w dolnym łuku, gdzie tradycyjne ruchome protezy osiadające są dużym problemem dla większości pacjentów,
  • umieszczenie wszczepów w kości redukuje jej zanik lub całkowicie mu zapobiega, co ma zawsze miejsce po utracie własnych korzeni,
  • przed lub w czasie zabiegu implantacji możliwe jest wykonanie sterowanej regeneracji kości, co pozwala na odbudowę zanikłych z powodu utraty własnych zębów fragmentów szczęki lub żuchwy.

   W naszym gabinecie aktualnie wykorzystujemy 3 systemy implantologiczne: szwajcarski system Straumann®, niemiecki Densply Friadent® oraz polski Osteoplant®. Dzięki wykorzystaniu różnych systemów jesteśmy w stanie dobrać najlepsze implanty do konkretnych potrzeb leczniczych, jak również zaproponować rozwiązania o różnych kosztach wykonania. Do wymienionych systemów posiadamy własne pełne oprzyrządowanie chirurgiczno-protetyczne. Leczeniem protetyczno-implantologicznym zajmuje się lek.dent. Paweł Kucharski. Jeżeli rozważacie Państwo zastosowanie implantów, zapraszamy na wizytę kontrolną, na której określimy optymalny sposób leczenia.


Dziękujemy dystrybutorom implantów Friadent, Osteoplant oraz Straumann za udostępnienie materiałów informacyjnych pomocnych przy tworzeniu stron implantologicznych naszego serwisu!