CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

aktualny od 01.10.2017

 • Badanie stomatologiczne 40zł
 • Wydanie zaświadczenia 50zł
 • Znieczulenie powierzchniowe (spray lub żel) 10zł
 • Znieczulenie nasiękowe lub przewodowe 25zł
 • Zdjęcie RTG wewnątrzustne – radiowizjografia 25zł
 • Zdjęcie RTG pantomograficzne 70zł
 • Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy 8x9cm 250zł
 • Tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy 8x5cm 180zł
 • Tomografia komputerowa wybranego obszaru 5x5cm 150zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ENDODONCJA

 • Lakowanie zęba 70zł
 • Leczenie nadwrażliwości zęba 30zł
 • Opatrunek leczniczy 50zł
 • Impregnacja zęba mlecznego 15zł
 • Wypełnienie ubytku w zębie mlecznym 120zł
 • Wypełnienie ubytku w zębie stałym 140-220zł
 • Licówka kosmetyczna kompozytowa 300zł
 • Ćwiek okołomiazgowy tytanowy 50zł
 • Czasowe wypełnienie 1 kanału korzeniowego zęba 60zł
 • Opracowanie i ostateczne wypełnienie kanałów korzeniowych w zębie:
 • - 1-kanałowym 180zł
 • - 2-kanałowym 280zł
 • - 3-kanałowym 380zł
 • - 4-kanałowym 480zł
 • Dewitalizacja zęba („zatrucie”) 60zł
 • Ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego 100zł
 • Czyszczenie osadów nazębnych przy uzyciu piaskarki 100-200 zł
 • Szynowanie zębów włóknem szklanym i kompozytem 350zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

 • Ekstrakcja zęba:
 • - mlecznego 70zł
 • - stałego 110zł
 • - stałego z dłutowaniem 180zł
 • Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego lub zęba mądrości 350zł
 • Szycie rany 70zł
 • Opatrunek chirurgiczny 40zł
 • Nacięcie ropnia 100zł
 • Podcięcie wędzidełka 150zł
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba 500zł

PROTETYKA

 • Wkład koronowo-korzeniowy standardowy tytanowy 290zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny 350zł
 • Wkład koronowy (inlay) porcelanowy w systemie CEREC z materiału Enamic 550zł
 • Wkład koronowy (inlay, onlay, overlay) porcelanowy w systemie CEREC z materiału e.max 650zł
 • Korona protetyczna:
 • - metalowa 400zł
 • - licowana porcelaną na metalu 800zł
 • - pełnoceramiczna lub pełnocerkonowa w systemie CEREC 1050zł
 • - pełnoceramiczna z rdzeniem z tlenku cyrkonu w systemie CEREC 1300zł
 • - tymczasowa akrylowa 200zł
 • Licówka porcelanowa CEREC 1050zł
 • Mikroproteza osiadająca częściowa (1-3 zęby) 380zł
 • Proteza osiadająca częściowa 800zł
 • Proteza osiadająca częściowa z miękkim podścieleniem 900zł
 • Proteza osiadająca całkowita 850zł
 • Proteza osiadająca całkowita z miękkim podścieleniem 950zł
 • Podścielenie protezy - tworzywo twarde 270zł
 • Podścielenie protezy - tworzywo elastyczne 370zł
 • Proteza acetalowa lub nylonowa 1400zł
 • Proteza szkieletowa klamrowa lub bezklamrowa 1300zł
 • Elementy utrzymujące do protezy bezklamrowej:
 • - zatrzask lub zasuwa Preciline 500zł
 • - wymiana wkładki nylonowej w matrycy zatrzasku 80zł
 • Naprawa lub modyfikacja protezy - pierwszy element 130zł
 • - każdy dodatkowy element 60zł
 • Przecięcie (usunięcie) korony protetycznej 80zł
 • Osadzenie (zacementowanie) korony protetycznej 50zł
 • Leczenie zaburzeń czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych:
 • - analiza okluzji w artykulatorze 200zł
 • - aparat odciążający 200zł
 • - aparat repozycyjny 250zł

IMPLANTOLOGIA

 • Etap chirurgiczny:
 • Zabieg wszczepienia implantu AlphaBio (tytan) - 1900zł
 • Zabieg wszczepienia implantu Straumann (tytan, SLA) 2500zł
 • Zabieg wszczepienia implantu Straumann (tytan, SLActive) 2900zł
 • Poszerzenie lub podwyższenie wyrostka zębodołowego poprzez GBR (Guided Bone Regeneration – sterowana regeneracja kości) 1800zł
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą 1000zł
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą 3000-5000zł
 • Eksplantacja (usunięcie) implantu 1500zł
 • Etap protetyczny:
 • Łącznik protetyczny i korona licowana porcelaną na implancie AlphaBio 1800-1900zł
 • Łącznik protetyczny i korona licowana porcelaną na implancie Straumann 2000-2300zł
 • Zatrzask do implantu Straumann, Alpha-Bio 1300zł
 • Łączniki protetyczne ze złota, filary i korony pełnoceramiczne, belki i magnesy na implantach Straumann - cena ustalana indywidualnie