CS81003D 2

   Dla prawidłowej diagnostyki i kontroli leczenia we współczesnej stomatologii niezbędne jest wykonywanie zdjęć rentgenowskich. Nasz gabinet wyposażony jest w tomograf stomatologiczny Carestream CS8100 3D i rentgen do zdjęć wewnątrzustnych Kodak RTG 2200. Oba urządzenia pracują w technologii cyfrowej, co pozwala na wyeliminowanie klisz stomatologicznych i na zmniejszenie dawki promieniowania potrzebnej do wykonania badania.

  Tomograf umożliwia wykonywanie zarówno całościowych, dwuwymiarowych zdjęć szczęki i żuchwy (zdjęć pantomograficznych), jak również umożliwia trójwymiarowe obrazowanie tkanek szczęki i żuchwy w dowolnych przekrojach, co pozwala na dokładny pomiar grubości kości, prześledzenie przebiegu kanałów korzeniowych, określenie lokalizacji zmian zapalnych, położenia korzeni zębów itp. Badania takie są pomocne podczas planowania zabiegów implantacji, w leczeniu zachowawczym i endodontycznym, chirurgii stomatologicznej. Rejon badania tomograficznego naszego urządzenia odpowiada objętości walca o średnicy 8cm i wysokości 9cm, co pozwala podczas jednej ekspozycji objąć rejon zarówno szczęki, jak i żuchwy.

  Rentgen Kodak 2200 pozwala na wykonywanie zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych na tradycyjnych kliszach, jak i z użyciem cyfrowego systemu radiowizjografii Kodak RVG 6100 oraz RVG 6500.

  Zdjęcia RTG wykonujemy również dla pacjentów korzystających z usług innych gabinetów stomatologicznych. Pacjentów nie leczących się w naszym gabinecie, chcących wykonać zdjęcie pantomograficzne lub tomografię, prosimy o pisemne skierowanie od swojego lekarza dentysty. Konieczność posiadania skierowania od lekarza nie dotyczy małoobrazkowych zdjęć wewnątrzustnych, te wykonywane są na życzenie pacjenta.

Rentgen stomatologiczny Kodak RTG 2200