Modele diagnostyczne Modele diagnostyczne
Modele diagnostyczne

   Leczenie implantologiczne rozpoczynamy zawsze od rozmowy z pacjentem, aby poznać jego oczekiwania i objaśnić, na czym leczenie polega. Pytamy się wówczas o choroby, na jakie ewentualnie pacjent choruje i ustalamy, czy nie stanowią one przeciwskazań do podjęcia leczenia. Na tym etapie przydatne są w niektórych przypadkach podstawowe badania takie jak morfologia krwi, poziom cukru, czas krwawienia i krzepnięcia.

Przekrój wyrostka zębodołowego z zaznaczonym kształtem kości Przekrój wyrostka zębodołowego z zaznaczonym kształtem kości
Przekrój wyrostka zębodołowego z zaznaczonym kształtem kości

   Po szczegółowym badaniu wewnątrzustnym sporządzamy gipsowe modele diagnostyczne uzębienia i kontrolujemy ilość miejsca pomiędzy pozostałymi zębami w łuku zębowym oraz wzajemne usytuowanie łuków względem siebie. Kluczowym zagadnieniem jest ocena kości pacjenta pod kątem przydatności do implantacji. Rutynowo wykonujemy przeglądowe zdjęcie pantomograficzne, a w niektórych przypadkach również tomografię komputerową szczęki i żuchwy. Zdjęcia pantomograficzne pozwalają ocenić ilość kości w wymiarze pionowym i zaplanować właściwą długość implantu. Sporządzamy także mapę kostną, czyli na modelu zaznaczamy, jaki jest kształt kości pacjenta i grubość dziąsła. Pozwala to ocenić wymiary poprzeczne kości, dobrać właściwą średnicę implantu i optymalny tor jego wprowadzenia. Niekiedy sporządzamy również szablon chirurgiczny, który jest ułatwieniem w trakcie wykonywania zabiegu wprowadzenia implantów.

Planowanie zabiegu z wykorzystaniem tomografii komputerowej Planowanie zabiegu z wykorzystaniem tomografii komputerowej
Planowanie zabiegu z wykorzystaniem tomografii komputerowej

   Dopiero po uzyskaniu danych z wywiadu i badań rentgenowskich jesteśmy w stanie zaprojektować uzupełnienie implantologiczne i protetyczne oraz przedstawić plan leczenia pacjentowi. Podczas dyskusji prezentujemy zalety i wady proponowanego rozwiązania. Dialog z pacjentem jest bardzo istotny - pacjent musi znać możliwości i ograniczenia wybranej metody leczenia. Na tym etapie następuje również kalkulacja kosztów leczenia, które w większości przypadków są ustalane indywidualnie w zależności od przyjętego rozwiązania protetycznego.


Dziękujemy dystrybutorom implantów Friadent, Osteoplant oraz Straumann za udostępnienie materiałów informacyjnych pomocnych przy tworzeniu stron implantologicznych naszego serwisu!