Wstęp do implantów

   Utrata jednego lub wielu zębów jest dla pacjenta dużym problemem - większość osób zgłasza się do leczenia protetycznego z powodu niezadowolenia ze swojego wyglądu, szczególnie w przypadku braku zębów przednich. Oprócz pogorszenia estetyki z powodu utraty zębów może dochodzić również do wielu innych niekorzystnych zmian, których często pacjent nie do końca jest świadomy:

- pozostałe zęby mogą przechylać się, obracać i przesuwać, wykorzystując powstałą lukę, pogarsza to estetykę i funkcję uzębienia,

- zęby w przeciwnym łuku, pozbawione podparcia zaczynają wysuwać się w stronę pustej przestrzeni, co po pewnym czasie skutkuje wzajemnym blokowaniem się pozostałych zębów górnych i dolnych oraz zaburza pracę stawów skroniowo-żuchwowych,

- w miejscu po utraconym zębie dochodzi do intensywnego zaniku kości, co najczęściej skutkuje zwężeniem się wyrostka zębodołowego o około 30% w ciągu 2 lat.

   Te i inne powikłania, jakie mogą pojawić się w wyniku utraty zębów sprawiają, że w większości przypadków wskazane jest, aby brakujące zęby możliwie szybko uzupełnić. Korzystając z osiągnięć tradycyjnej protetyki możemy pomóc Państwu rozwiązać większość problemów z brakiem uzębienia poprzez wykonanie koron, mostów czy różnego rodzaju protez. Rozwiązania te niosą jednak ze sobą pewne niedogodności: w przypadku koron i mostów konieczne jest szlifowanie zębów własnych pacjenta; protezy zaś posiadają widoczne klamry i części pokrywające dziąsło, co dla wielu osób jest bardzo niewygodne, gdyż pogarsza estetykę oraz zaburza odczuwanie smaku i temperatury pokarmów. Dodatkowo w protezach osiadających nacisk przenoszony jest na dziąsła, co uniemożliwia osiągnięcie optymalnych sił żucia i może powodować stany zapalne i otarcia dziąseł. Przez wiele lat były to jedyne dostępne rozwiązania, jednak z powodu ich wad poszukiwano ciągle nowych sposobów. Idealnym wydawało się znalezienie rozwiązania, które imitowałoby naturę czyli umożliwiało umieszczenie w kości sztucznych korzeni.

   Z pomocą stomatologom przyszedł... przypadek. Szwedzki ortopeda Ingvar Brånemark w latach sześćdziesiątych nieoczekiwanie odkrył w czasie badania krążenia krwi w kości zjawisko osseointegracji, czyli zrastania się kości pacjenta z metalowymi elementami wykonanymi z tytanu. Rozpoczęło to burzliwy rozwój nowej dziedziny stomatologii - implantologii i zapoczątkowało wykorzystanie w leczeniu pacjentów implantów stomatologicznych, które eliminują wady rozwiązań tradycyjnych.


Dziękujemy dystrybutorom implantów Friadent, Osteoplant oraz Straumann za udostępnienie materiałów informacyjnych pomocnych przy tworzeniu stron implantologicznych naszego serwisu!