Implanty Straumann
Implanty Straumann

   Niestety nie każdy pacjent może poddać się zabiegowi implantacji. Przeszkodą mogą być przeciwskazania ogólne, czyli wynikające ze stanu całego organizmu:

 • Choroby nowotworowe oraz inne choroby wyniszczające organizm, a także wiążące się z nimi naświetlania w rejonie twarzoczaszki i przyjmowanie leków cytostatycznych.
 • Nieustabilizowana lub nieleczona cukrzyca, która powoduje znaczne pogorszenie się gojenia ran i zwalnia proces integrowania się kości z tytanem.
 • Osteoporoza, choroby krwi, stany zapalne kości.
 • Choroby psychiczne, uniemożliwiające współpracę z pacjentem.
 • Implantów nie wszczepia się również kobietom w ciąży.

   Druga grupa przeszkód to przeciwskazania miejscowe czyli takie, które wiążą się ze stanem kości i dziąseł pacjenta w miejscu planowanej implantacji:

 • Brak miejsca na umieszczenie korony pomiędzy łukiem górnym i dolnym. Spowodowane jest to najczęściej długim okresem, jaki upłynął od usunięcia zęba i wysunięciem się zębów przeciwstawnych, które wypełniły puste miejsce.
 • Zbyt niska kość wyrostka zębodołowego. Średnio w 2 lata po ekstrakcji zęba pacjent traci około 30% kości wyrostka w wymiarze poziomym i pionowym, dlatego tak ważne jest, aby szybko uzupełnić brakujące zęby. Jeżeli kości jest zbyt mało możemy nie być w stanie umieścić nawet najkrótszych, 8-9 milimetrowych implantów, ponieważ wchodziłyby one do ważnych struktur anatomicznych, takich jak zatoka szczękowa, jama nosa czy kanał nerwu zębodołowego dolnego. W niektórych przypadkach rozwiązaniem problemu jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift).
 • Zbyt wąska kość wyrostka zębodołowego. Jeżeli szerokość kości jest zbyt mała (graniczna wartość to około 5,5mm) musimy zaniechać tradycyjnej implantacji. Rozwiązaniem może być wykonanie implantacji z jednoczesnym poszerzeniem wyrostka za pomocą osteotomów lub zabieg sterowanej regeneracji kości.
 • Zła jakość kości. W niektórych przypadkach kość jest zbyt rzadka i miękka, aby zapewnić prawidłową stabilizację implantu.
 • Zły stan higieny jamy ustnej. Długoczasowy wynik leczenia implantoprotetycznego zależy w największym stopniu od samego pacjenta. Implanty wymagają zachowywania przez pacjenta bardzo dobrej higieny jamy ustej, unikania palenia tytoniu oraz przestrzegania zalecanych terminów wizyt kontrolnych.
 • Parafunkcje zwarciowe, szczególnie bruksizm, czyli nawykowe zgrzytanie zębami. Powodują one niekontrolowane, pojawiające się najczęściej w czasie snu zaciskanie zębów, które może przeciążać kość lub nawet spowodować złamanie się implantu.
 • Choroby błony śluzowej w miejscu planowanej implantacji.

   Aby zakwalifikować pacjenta do zabiegu u niektórych osób wykonujemy szereg badań, które pozwalają nam na ustalenie, czy istnieją przeciwskazania do leczenia implantologicznego.


Dziękujemy dystrybutorom implantów Friadent, Osteoplant oraz Straumann za udostępnienie materiałów informacyjnych pomocnych przy tworzeniu stron implantologicznych naszego serwisu!