W naszej praktyce wykonujemy wiele zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Najczęstsze z nich to:

  • usuwanie zębów,
  • resekcje wierzchołków korzeni,
  • usuwanie torbieli z kości szczęki i żuchwy,
  • odbudowa kości poprzez GBR - sterowaną regenerację kości z użyciem materiałów kościozastępczych i błon zaporowych.

   Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, tak więc nie musicie Państwo obawiać się bólu. Dzięki zastosowaniu radiowizjografii możemy na bieżąco kontrolować przebieg zabiegu.

Kleszcze ekstrakcyjne Bertena