Pantomograf Hyperion MRT

  Możliwości diagnostyczne naszego gabinetu poszerzyły się dzięki cyfrowemu pantomografowi Hyperion MRT firmy My-Ray. Dzięki temu urządzeniu możemy wykonywać rentgenowskie zdjęcia pantomograficzne, stawów skroniowo-żuchwowych, zatok oraz przekroje tomograficzne szczęki i żuchwy.

  Wykonujemy zdjęcia RTG pantomograficzne również dla pacjentów innych gabinetów.

 

Implanty:

StraumannAlpha-Bio